Grondwerk nieuwbouw pluimveestallen te Heythuysen

Projectomschrijving

Voor een pluimveebedrijf te Heythuysen het grondwerk voorzien van de bouw van 3 nieuwbouw stallen, eierlokaal, mestopslagloods en erfverharding.

Bij het uitvoeren van dit project hebben wij de vloeren en funderingen van bestaande stallen gesloopt, na afronding van de sloopwerken het gehele perceel lasergestuurd geëgaliseerd i.v.m. bepaling van het peil nieuwbouw stallen, funderingen uitgegraven, stallen aangevuld op gewenste hoogte, putten uitgegraven t.b.v. mestbanden en luchtschachten, na het storten van de putten deze aangevuld en verdicht, binnenzijde stallen lasergestuurd gekilverd t.b.v. de betonvloer storten, wadi’s uitgegraven en het grondwerk voorzien rondom de stallen t.b.v. erfverharding en aanleg groenvoorziening.

Project details

Opdrachtgever: Pluimveebedrijf
Werkzaamheden: Grondwerk t.b.v. nieuwbouw stallen
Locatie: Heythuysen
Opgeleverd: September 2014